...


La vittoria sulla balbuzie : venni, vidi e vinsi